"Magura - Przełęcz Małastowska 60/1, cmentarz wojenny."