"Góry Pechowskie, nagrobek st. sierż. J. Szletyńskiego."